1

Zaproszenie do składania ofert – materiały szkoleniowe

Rozeznania rynku na usługi Opracowania i dostarczenia materiałów szkoleniowych do szkoleń ECDL Profile

Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska zaprasza do przedstawienia oferty cenowej  na dostarczenie 600 kompletów materiałów szkoleniowych do szkoleń ECDL Profile do projektu ” E-kompetencje drogą do rozwoju personalnego”.

Kod  CPV 22000000-0 Druki i produkty podobne

Komplet składa się z:

a)     Pendrive  (pamięć 4GB)
b)     Notatnik (format A5, 50 stron, 3 logotypy)
c)     Długopis (3 logotypy – nadruk)

Oferty prosimy nadsyłać na adres: e-kompetencje@projektyefs.pl do dnia 15 lipca 2016 roku do godz. 15:00, z podaniem kwoty netto w przeliczeniu na jeden komplet materiałów szkoleniowych, zgodnie z podanym wyżej zakresem oraz cenę łączną za 600 kompletów materiałów szkoleniowych.

2

Zaproszenie do składania ofert – podręczniki ECDL

Rozeznania rynku na usługi dostarczenia podręczników do szkoleń ECDL Profile

Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska zaprasza do przedstawienia oferty cenowej  na dostarczenie 600 kompletów podręczników dla uczestników szkoleń ECDL Profile do projektu „E-kompetencje drogą do rozwoju personalnego „.

Kod  CPV 22000000-0 Druki i produkty podobne

ZAKRES:
Moduły ECDL, minimum:

  • Moduł B2
  • Moduł B3
  • Moduł B4
  • Moduł S3

zgodne z sylabusem Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Oferty prosimy nadsyłać na adres: e-kompetencje@projektyefs.pl do dnia 15 lipca 2016 roku do godz. 15:00, z podaniem kwoty netto w przeliczeniu na jeden komplet podręczników ECDL Profile, zgodnie z podanym wyżej zakresem oraz cenę łączną za 600 kompletów podręczników ECDL Profile