O projekcie

 • Nie wiesz w jakiej pracy mogłabyś/mógłbyś się spełnić?
 • A może już doskonale wiesz jaka jest Twoja wymarzona praca i chciał(a)byś podnieść swoje kwalifikacje zawodowe?
 • Brakuje Ci praktycznej wiedzy bądź doświadczenia zawodowego?

Jeśli na chociaż jedno pytanie odpowiedziałaś/eś twierdząco to ten projekt jest dla Ciebie!

Zapraszamy do udziału w Projekcie: „WySTARTuj na rynku pracy!’’, który jest współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY:

 • w wieku 15-29 lat (do dnia 30-tych urodzin)
 • zamieszkujące teren woj.  łódzkiego
 • bezrobotne (niezarejestrowane w UP) lub bierne zawodowo (studenci studiów niestacjonarnych oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności także mogą wziąć udział w projekcie)
 • nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, ani nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych tzw. młodzież NEET

W RAMACH PROJEKTU UDZIELONE ZOSTANIE NASTĘPUJĄCE WSPARCIE:

 • indywidualne doradztwo zawodowe wraz z poradnictwem mające na celu zidentyfikowanie mocnych stron uczestnika projektu oraz podniesienie jej/jego kwalifikacji z zakresu umiejętności miękkich
 • poradnictwo zawodowe grupowe
 • bezpłatne szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • płatny staż trwający minimum 4 miesiące

DODATKOWO UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

 • zwrot kosztów dojazdu / opieki nad dzieckiem w trakcie doradztwa oraz szkoleń i staży
 • w trakcie szkolenia są zapewnione: stypendium szkoleniowe, materiały oraz przerwy kawowe
 • w trakcie stażu: stypendium stażowe, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, szkolenie BHP

WySTARTuj ze swoją karierą i zdobądź kwalifikacje, które wyróżnią Cię na rynku pracy!

Rozmiar czcionki
Kontrast