Celem szkolenia jest:
Zdobycie wiedzy dotyczącej podstaw komunikacji interpersonalnej. Szkolenie omawia różne aspekty komunikacji: komunikację werbalną i niewerbalną, komunikację interpersonalną oraz porozumiewanie się w trudnych sytuacjach i w trakcie negocjacji. Porusza także takie tematy, jak przekonywanie i perswazja, asertywność, wystąpienia publiczne, zapamiętywanie informacji, mowa ciała oraz inteligencja emocjonalna w komunikowaniu się. Kurs przedstawia praktyczne rozwiązania dotyczące komunikacji codziennej oraz w kontaktach zawodowych.

Program kursu obejmuje:

 • wstęp do komunikacji interpersonalnej
 • kanały przepływu informacji
 • czym wyróżnia się precyzyjny komunikat
 • bariery w komunikacji
 • sztuka autoprezentacji – autoprezentacja jako komunikat
 • komunikacja niewerbalna
 • rola komunikacji w sytuacjach stresowych
 • znaczenie asertywności
 • sztuka aktywnego słuchania
 • rola komunikacji w organizacji
 • znaczenie komunikacji w relacji z klientem

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

Szkolenie 8h. 2 dni po 4h.
Cena nominalna: 299 zł

OFERTA SPECJALNA:
Uwaga : Jeśli tematyka szkolenie nie odpowiada Twoim oczekiwaniom zorganizujemy szkolenie specjalnie dla Ciebie.
Minimalna ilość osób – 3.

Celem szkolenia jest:
Praktyczne przećwiczenie postaw asertywnych. Poruszane zagadnienia będą dotyczyły porozumiewania się z drugim człowiekiem przy zachowaniu własnych poglądów, odczuć i prawa do powiedzenia „nie”. Szkolenia przygotowane zostało w formie warsztatów aktywizujących uczestników, dzięki czemu będą oni mieli szansę praktycznego ćwiczenia zdobytej wiedzy.

Tematyka Szkolenia:

 1. Wprowadzenie w tematykę asertywności
  • Definicja
  • Filary asertywności – podstawy psychologiczne postawy asertywnej
 2. Uwarunkowania asertywności
  • Osobowość
  • Postawa życiowa
  • Przekonania
  • Poczucie wpływu
  • Poczucie własnej wartości
  • Prawa asertywne
  • Umiejętność odpuszczania
 3. Asertywna odmowa
  • Budowa komunikatu odmowy
  • Radzenie sobie w sytuacji presji i manipulacji
  • Stawianie granic
  • Techniki asertywne wzmacniające komunikat asertywny
  • Technika stawiania i egzekwowania granic
 4. Radzenie sobie z krytyką
  • Poznanie indywidualnej reakcji na sytuację krytyki
  • Radzenie sobie z ukrytą krytyką
  • Sprowadzanie rozmowy do konstruktywnej krytyki
 5. Konstruktywne krytykowanie
  • Budowa informacji zwrotnej
 6. Reagowanie na pochwały
  • Asertywne przyjęcie pochwały
 7. Sztuka asertywnego chwalenia
  • Wyrażanie pochwał

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

Szkolenie 8h. 2 dni po 4h.
Cena nominalna: 299 zł

OFERTA SPECJALNA:
Uwaga : Jeśli tematyka szkolenie nie odpowiada Twoim oczekiwaniom zorganizujemy szkolenie
specjalnie dla Ciebie.
Minimalna ilość osób – 3.

Celem szkolenia jest:
Przekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących organizacji pracy własnej i współpracowników oraz wypracowanie, wyćwiczenie metod nowoczesnego działania w tym zakresie. Zajęcia pozwolą uczestnikom zidentyfikować trudności we właściwym wykorzystaniu czasu pracy, oraz wypracować własnych zasad zarządzania czasem. Zapoznanie uczestników z tradycyjną oraz współczesną metodą czasowego planowania zadań.

Szkolenie pokaże przede wszystkim w jaki sposób efektywnie gospodarować zasobami, jakie metody są pomocne w analizowaniu zadań, jak wytyczać cele i ustalać harmonogramy działań.

Program kursu obejmuje:

 • korzyści płynące z efektywnego zarządzania czasem
 • przyczyny złego gospodarowania własnym czasem
 • znaczenie wytyczania celów
 • podstawowe zasady organizowania czasu i miejsca pracy
 • techniki zarządzania czasem własnym
 • znaczenie kontroli czasu
 • znaczenie delegowania uprawnień w organizacji

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

Szkolenie 8h. 2 dni po 4h.
Cena nominalna: 299 zł

OFERTA SPECJALNA:
Uwaga : Jeśli tematyka szkolenie nie odpowiada Twoim oczekiwaniom zorganizujemy szkolenie specjalnie dla Ciebie.
Minimalna ilość osób – 3.

Udział w kursie pomoże Państwu nauczyć się identyfikować, kontrolować a przede wszystkim zrozumieć swoje emocje, co zapewni utrzymanie równowagi emocjonalnej oraz dobrej kondycji psychofizycznej jak również nawiązywanie poprawnych stosunków z współpracownikami i bliskimi osobami. Warsztaty uczą wykorzystywać własną intuicję do podejmowania skutecznych decyzji i działań zarówno w procesie zawodowym, jak i osobistym.

Program kursu obejmuje:

 1. Nasze postawy życiowe
  • mechanizmy obronne ludzkich zachowań
  • główne postawy życiowe: dominująca, uległa, agresywna, manipulacyjna i ich wpływ na relacje
  • „język gniewu” – skąd się bierze i jego konsekwencje
 2. Emocje
  • emocje – skąd się biorą i do czego służą?
  • wpływ emocji na nasze zachowania i relacje z ludźmi
  • pułapka osądzania
  • przekonania – motor emocji i działań
  • poczucie własnej wartości
 3. Kompetencje emocjonalne
  • czym jest inteligencja emocjonalna we współczesnym świecie i jej rola w organizacji
  • kompetencje emocjonalne – mój „osobisty znak firmowy”
 4. Zarządzanie emocjami
  • akceptacja – źródło wewnętrznego spokoju
  • metody radzenia sobie z emocjami swoimi i innych
  • „język serca” – sposób na budowanie dobrych relacji z samym sobą i innymi
  • rozwój świadomości emocjonalnej – źródło wpływu na własne reakcje i remedium na stres

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

Szkolenie 8h. 2 dni po 4h.
Cena nominalna: 299 zł

OFERTA SPECJALNA:
Uwaga : Jeśli tematyka szkolenie nie odpowiada Twoim oczekiwaniom zorganizujemy szkolenie specjalnie dla Ciebie.
Minimalna ilość osób – 3.

Celem szkolenia jest:
Przygotowanie do wystąpień publicznych poprzez zapoznanie z technikami argumentacji. Poznanie barier w komunikacji, analiza audytorium, sposoby radzenia sobie z tremą przygotują uczestników do efektywnego przekazywania treści.

Program szkolenia obejmuje:

 • znaczenie analizy audytorium
 • poznanie technik argumentacji
 • sposoby nawiązania kontaktu z audytorium
 • bariery w komunikowaniu
 • znaczenie pierwszego wrażenia
 • rodzaje prezentacji oraz sposoby jej przygotowania
 • sposoby radzenia sobie z tremą
 • jak zbudować pozytywną relację z odbiorcą
 • najczęściej popełniane błędy
 • znaczenie ubioru

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

Szkolenie 8h. 2 dni po 4h.
Cena nominalna: 299 zł

OFERTA SPECJALNA:
Uwaga : Jeśli tematyka szkolenie nie odpowiada Twoim oczekiwaniom zorganizujemy szkolenie specjalnie dla Ciebie.
Minimalna ilość osób – 3.

Celem szkolenia jest:
Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zrozumienia źródeł powstawania stresu i określenia swej podatności na stres, poprzez rozpoznanie swoich słabych i mocnych stron, roli i sytuacji w pracy, rodzinie, środowisku prywatnym. Kurs adresowany jest do pracowników wszystkich szczebli organizacji.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają przyczyny powstawania stresu, jakie są skutki jego występowania oraz czym stres się objawia. Szkolenie ma także na celu zapoznanie ze sztuką kontrolowania emocji co pozwoli na bardziej efektywną komunikację zarówno osobistą jak i zawodową.

Program kursu obejmuje:

 • wyjaśnienie pojęcia „stres”
 • przyczyny jego powstawania
 • skutki występowania stresu
 • sposoby radzenia sobie ze stresem
 • objawy stresu
 • rodzaje sytuacji stresowych
 • wpływ stresu na relacje osobiste oraz zawodowe
 • sztuka kontrolowania emocji

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

Szkolenie 8h. 2 dni po 4h.
Cena nominalna: 299 zł

OFERTA SPECJALNA:
Uwaga : Jeśli tematyka szkolenie nie odpowiada Twoim oczekiwaniom zorganizujemy szkolenie specjalnie dla Ciebie.
Minimalna ilość osób – 3.

Kurs przygotowuje uczestników do spotkań biznesowych, a także towarzyskich. Uczestnicy będą wiedzieć jak reagować i jak odpowiadać na pytania oraz nabędą wiedzę, która da im swobodę zachowania w każdej sytuacji. Kurs savoir-vivre w biznesie jest głównie nastawiony na przekazywanie wiedzy praktycznej, co wpływa na efektywność szkolenia.

Program szkolenia obejmuje:

 • Czym jest Savoir Vivre
 • Podstawowe zasady świata biznesu
 • Świat biznesu a świat życia prywatnego
 • Hierarchia służbowa a płeć i wiek
 • Reguły uścisku dłoni
 • Zasady wręczania wizytówek
 • Strój w biznesie
 • Zachowanie przy stole
 • Komunikacja zgodna z Savoir Vivre

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

Szkolenie 8h. 2 dni po 4h.
Cena nominalna: 299 zł

OFERTA SPECJALNA:
Uwaga : Jeśli tematyka szkolenie nie odpowiada Twoim oczekiwaniom zorganizujemy szkolenie specjalnie dla Ciebie.
Minimalna ilość osób – 3.