Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence) jest uznawany w całej Europie i został opracowany przez Unię Europejską. ECDL jest certyfikatem technologii informatycznej dla wszystkich mieszkańców Europy. Powstał z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera. Jest odpowiedni dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszukujących pracy, w każdym wieku. Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych to standard certyfikatów, poświadczających, że jegoposiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w jednym z zakresów technologii informatycznej począwszy od podstawowych umiejętność obsługi komputera i poruszania się w Internecie. W Polsce student posiadający certyfikat ECDL zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego może być zwolniony z obowiązku udziału w zajęciach z zakresu technologii informacyjnej.

Na terenie Polski administratorem standardu ECDL jest Polskie Towarzystwo Informatyczne www.pti.org.pl i działające przy nim Polskie Biuro ECDL www.ecdl.com.pl, którego zadaniem jest koordynacja prac, obsługa informacyjna systemu nadawania ECDL i nadzór nad rzetelnością przeprowadzania egzaminów.

Rodzaje certyfikatów
ECDL Profile, ECDL Base, ECDL Standard, ECDL PTI Standard, ECDL Advanced, ECDL Expert, ECDL Start, ECDL Core, EPP GIS, EPP e-Urzędnik, EPP e-Nauczyciel, e-Citizen

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szkolenia przygotowyjące do uzyskania w/w certyfikatów.

Komu potrzebny jest ECDL?
Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany „European Computer Driving Licence” (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”) choć w Polsce używamy nazwy „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy czyli licencja na prowadzenie samochodu – można bez niego przeżyć, ale ze wszech miar lepiej je mieć.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL
– potwierdzenie posiadanych kompetencji,
– wzrost pozycji na rynku pracy,
– większa pewność utrzymania zatrudnienia,
– wzrost mobilności,
– wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Jeśli wymóg posiadania certyfikatu ECDL pojawia się w ogłoszeniu o poszukiwaniu pracowników, pracodawca, czy też jego służby HR, nie muszą tracić czasu na sprawdzanie umiejętności komputerowych kandydatów do pracy, gdyż mogą zawierzyć certyfikatowi. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki. Pracodawca może także sprawdzić jakość szkoleń dla swoich pracowników, jeśli kończą się one certyfikatem. Według opinii wielu szefów działu informatyki, w firmie, w której użytkownicy systemów informatycznych posiadają kompetencje komputerowe (potwierdzone certyfikatem ECDL), help desk informatyczny ma o wiele mniej pracy, niż w innych firmach.

Korzyści dla pracodawcy
– szybsza i tańsza rekrutacja nowych pracowników,
– wzrost wydajności i jakości pracy,
– redukcja kosztów,
– wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
– wzrost efektywności wykorzystania zasobów IT.

Korzyści dla społeczeństwa
– podwyższenie ogólnego poziomu kompetencji informatycznych,
– wsparcie modelu uczenia się przez całe życie,
– otwarcie drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego,
– korzystny wpływ na unowocześnienie gospodarki kraju.


Mapa certyfikcji


Korzyści odnoszone przez pracowników i pracodawców przekładaja się bezpośrednio na korzyści ogólnospołeczne.