Fundacja ECDL, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, wprowadziła w roku 2013 Nowy ECDL. Jest to nowa edycja programu certyfikacji ECDL, odzwierciedlająca zmiany technologiczne i nowe wymogi rynku pracy. Podstawowe zmiany to zwiększona elastyczność programu, lepsze przystosowanie do modelu uczenia się przez całe życie i większy zakres modułów certyfikacyjnych. Większą elastyczność program uzyskał poprzez wprowadzenie koncepcji ECDL Profile. ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W ten sposób można walidować (certyfikować) te umiejętności, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji. Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kwalifikacji i zdawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacją idei ECDL Profile. Jest to – zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych – program uczenia się przez całe życie; nigdy się nie kończy, a kandydat może chcieć uaktualniać dotychczasowe kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności, związane z nowymi technologiami lub z nowymi obszarami,  jako że Fundacja ECDL wprowadza w życie coraz to nowe moduły i uaktualnia dotychczasowe.

LABORATORIUM

Numer Lab PL-LAB1556
Typ Lab mobilne
Nazwa Lab Centrum Edukacyjne Żelazna
Kod i miasto 01-879 Warszawa
Adres Żelazna 87
Akredytacja ważna do: 2018-01-21

CENTRUM EGZAMINACYJNE

Numer CE PL-CE0136
Nazwa CE Centrum Edukacyjne Żelazna
Kod i miasto 01-682 Warszawa
Adres Hoża 66/68 m. 307
Akredytacja ważna do: 2018-01-24